Duitsland start subsidie voor microhubs

Het Duitse ministerie voor milieu gaat vanaf 1 maart subsidies verstrekken voor ‘toekomstbestendige en klimaatvriendelijke logistiek’. Bakfietsen en microhubs dragen bij aan schonere lucht in steden en daarom ondersteunt de overheid nieuwe initiatieven.

Onder andere logistieke bedrijven, bouwmarkten, meubelzaken, detailhandel en bezorgdiensten kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning, schrijft het Bundesministerium für Umwelt.

Samenwerking

Bouwers van microhubs kunnen geld krijgen als ‘de laatste kilometer’ naar de eindklant emissievrij wordt uitgevoerd. Dat geldt zowel voor private bedrijven als voor initiatieven met gemeentelijke betrokkenheid. Samenwerking tussen verschillende partijen is ‘uitdrukkelijk gewenst’. De subsidie is maximaal 40% van de totale kosten van het project.

Aanschafwaarde

De aanschaf van bakfietsen (eventueel elektrisch en met aanhanger) komt ook in aanmerking voor een bijdrage van de nationale overheid tot maximaal 2.500 euro of 25% van de aanschafwaarde.